ภาพกิจกรรม ปีการศึกษา 2561รณรงค์ต้านยาเสพติด 2561
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเรียนซ้ำชั้น 2561
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2561
อบรมคุณธรรม 2561
รณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดและการเล่นพนันในสถานศึกษา 2561
สัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ 2561
ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน 2561
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 2561
อบรม เชิงปฏิบัติการ สหวิทยาเขต 2561
สัปดาห์ห้องสมุด 2561
วันอาเซียน 2561
กิจกรรมวันแม่ ปี 2561
ชนะเลิศป้ายนิเทศ ภาษาจีน 2561
งานเกษียณ พาร์ท 1 2561
งานเกษียณ พาร์ท 2 2561
อบรม สร้างแผนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2561
อบรม logbook 2561
วันปิยมหาราช 2561
ต้อนรับ ผอ.สุรเชษฐ์ รูปต่ำ 2561
ตรวจปัสสาวะนักเรียนประจำปี 2561
อบรมเยาวชนนักข่าว 2561
ศรีกระนวนเกมส์ 2561
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 2561
merry christmas and happy new year 2019
งานปีใหม่ครู

กลับด้านบน