สัญลักษณ์โรงเรียนประวัติโรงเรียน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2516 ได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบสหศึกษา 2 ห้องเรียน โดยอาศัยสถานที่หอประชุมโรงเรียนกระนวน ในปีแรกที่เปิดสอนมีนายสวาท ภูคำแสน เป็นครูใหญ่และครูอีก 3 คน นักการภารโรง 1 คน ต่อมาในปี 2518 ได้ย้ายมาเรียนที่เป็นที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบันที่ดินแปลงนี้ คือที่ดินแปลง ขก.1666 จำนวน 52 ไร่ 18 ตารางวา ซึ่งทางราชการได้อนุมัติงบประมาณมาก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ก ให้ 4 ห้องเรียนต่อมา มีการสร้างอาคารชั่วคราวเพิ่มเติม อีก 1 หลัง 8 ห้องเรียน โดยโรงเรียนได้ขยายแผนการเรียนเพิ่มขึ้น ตลอดทั้งเพิ่มจำนวนลูกจ้างและงบประมาณการก่อสร้าง ปัจจุบันโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ในเขตอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทาน 3 สมัย และยังเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School) เปิดสอนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 สำหรับ ม.ปลาย เปิดสอนสายวิทย์-คณิต และสายภาษา (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น)
l กลับด้านบน l