ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

To Be Number One         เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 6 มิถุนายน 2562 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมต้อนรับคณะกรรมการ การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ระดับประเทศ(รอบพื้นที่)

l ภาพกิจกรรม l
รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ         โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 12-18 พ.ค. 2562 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมคือ 1.นางสาวรุ่งทิพย์ อบชัย 2.น.ส.ณัฐชยา ขันผง

l ภาพกิจกรรม l
ปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1และม.4         โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้จัดกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2562

l ภาพกิจกรรม l
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และม.4         ในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี

l ภาพกิจกรรม l
บันทึกข้อตกลง MOU         การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียน

l ภาพกิจกรรม l
โรงเรียนคู่เสี่ยวศรีกระนวน         โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมรู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสวนพระยาวิทยา อำเภอจะแนะ จ.นราธิวาส เข้าศึกษาดูงาน พร้อมแข่งขันฟุตบอลปิงปอง (เฮดดิส) เชื่อมสัมพันธ์ ณ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

l ภาพกิจกรรม l
พิธีมอบประกาศนียบัตร         ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ทุกคน จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562

l ภาพกิจกรรม l