ข่าวสารประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

ปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1และม.4         โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมได้จัดกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐานให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 8-14 พฤษภาคม 2562

l ภาพกิจกรรม l
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และม.4         ในวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี

l ภาพกิจกรรม l
บันทึกข้อตกลง MOU         การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับนักเรียน

l ภาพกิจกรรม l
โรงเรียนคู่เสี่ยวศรีกระนวน         โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมรู้สึกเป็นเกียรติ และยินดีอย่างยิ่งที่ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสวนพระยาวิทยา อำเภอจะแนะ จ.นราธิวาส เข้าศึกษาดูงาน พร้อมแข่งขันฟุตบอลปิงปอง (เฮดดิส) เชื่อมสัมพันธ์ ณ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

l ภาพกิจกรรม l
พิธีมอบประกาศนียบัตร         ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ทุกคน จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562

l ภาพกิจกรรม l